BLUE LINE

Vozni park


Blue Line raspolaže sa 70 autobusa, od toga 30 gradskih a 40 turističkih autobusa koji zadovoljavaju evropske standarde. U oblasti turizma „Blue Line“ može u jednom momentu ponuditi 1.500 mjesta.

Na teritoriji Crne Gore u saobraćajnoj djelatnosti , u domenu pružanja usluga u putničkom drumskom saobraćaju , preduzeće „Blue Line“ d.o.o. zauzima prvo mjesto po kvantitetu (obimu pružanja usluga u svom domenu) i kvalitetu pružanja usluga.