MEĐUNARODNI
SAOBRAĆAJ

Herceg Novi – Trebinje – Herceg Novi

(redovna linija)

 

  A.S.Stajaliste  
08:00   Herceg Novi   22:20
08:30 Sitnica (gr.p. MNE) 21:50
08:45 Zupci (gr.p. BiH) 21:35
09:10 Trebinje 21:10

nazad >>