BLUE LINE

Trebinjska 48

85347 Igalo

Crna Gora

+382 31 33 60 06
+382 31 33 60 03

transportni servis

+382 31 33 51 00
+382 31 33 60 02