BLUE TRAVEL

Turistička agencija

Pokazatelji našeg dobrog poslovanja o oblasti turizma je saradnja sa velikim brojem agencija iz zemlje i inostranstva ( Adriatic Express, Holiday Options, Inghams, Balkan Holidays, Concore Travel, Apollo, Springer, Eberhard, Tui, Pti, Chrystal & Budget, Prodinture, Relax ...).

Blue Travel Vam nudi sledeće usluge:

  • Avio karte na domaćim i međunarodnim linijama,
  • Turistički aranžmani,
  • Autobuski prevoz i prodaja karata,
  • Transferi (autobus i kombi),
  • Izleti,
  • Ðačke eskurzije,
  • Limo servis

e-mail:office@bluetravel-mne.com
telefon   :+ 382 31 32 11 33
avio desk: + 382 31 35 04 40
fax:  + 382 31 32 14 40
mobilni telefon:  + 382 68 898 015
International Air Transport Association
I A T A numeric Code: 95-2 1127 0
LICENCA  nr.63 izdata od strane Ministarstva turizma Crne Gore
Član CTU

International Air Transport Association
IATA Numeric Code: 95-2 1127 0
LICENCA -br. 4 Izdata od Ministarstva turizma Crne Gore