BLUE LINE

Blue Line d.o.o. posluje dugi niz godina, sve od 1980. god.  pod nazivom "Autosaobraćaj" d.o.o. Herceg Novi, a od 2007 god. mijenja naziv u "Blue Line" d.o.o.

“Blue Line“ d.o.o. je preduzeće čija je osnovna djelatnost prevoz putnika u:

  • gradskom i prigradskom saobraćaju,
  • linijskom saobraćaju,
  • međunarodnom drumskom saobraćaju
  • turističkom sektoru (vršenje transfera i izleta u svakom vidu turističke djelatnosti)

Na teritoriji Crne Gore u saobraćajnoj djelatnosti , u domenu pružanja usluga u putničkom drumskom saobraćaju , preduzeće „Blue Line“ d.o.o. zauzima prvo mjesto po kvantitetu (obimu pružanja usluga u svom domenu) i kvalitetu pružanja usluga.
Preduzeće raspolaže sa 70 autobusa od toga 30 gradskih a 40 turističkih autobusa koji zadovoljavaju evropske standarde. U oblasti turizma „Blue Line“ d.o.o. može u jednom momentu ponuditi 1500 mjesta.
Brz , tačan i bezbjedan prevoz sa svih destinacija predstavlja tradiciju našeg preduzeća već duži niz godina.
Cilj i zadatak preduzeća je bezbednost i sigurnost putnika ,čemu poklanjamo izuzetnu pažnju, naročito kod odgovornosti vozačkog osoblja , jer naš putnik nije običan kupac usluge već uvijek dobrodošao gost.